Search
Close this search box.

Anunț privind rezultatele soluționării contestațiilor la selecția dosarelor pentru concursul de ocupare a 6 posturi de natură contractuală, în afara organigramei, pe durată determinată, 4 ore/zi, în cadrul proiectului cod MySMIS 131065

Vă prezentăm mai jos rezultatele soluţionării contestaţiilor la selecţia dosarelor din cadrul concursului de ocupare a 6 posturi de natură contractuală, în afara organigramei, pe durată determinată, cu normă parțială de 4 ore/zi, în cadrul proiectului “Sistem informatic pentru Evidența Clinică a Secțiilor A.T.I. (S.I.E.C.- A.T.I.)” cod MySMIS 131065, din data de 15.07.2021:

Anunț privind proces rezultatele interviului pentru concursul de ocupare a posturilor contractuale din cadrul proiectului “Sprijin pentru realizarea activităților de monitorizare proiecte, management financiar, verificare achiziții 2014-2020, 2007-2013”

Vă prezentăm mai jos procesul verbal cu rezultatele interviului pentru concursul de ocupare a posturilor contractuale din cadrul proiectului “Sprijin pentru realizarea activităților de monitorizare proiecte, management financiar, verificare achiziții pentru perioada 2014-2020, cât și pentru încheierea 2007-2013”, publicat în data de 25.06.2021:

Anunț final privind rezultatele selecţiei dosarelor din data de 15.07.2021, urmare a soluționării contestației depusă în cadrul concursului de ocupare a 6 posturi de natură contractuală, în afara organigramei, pe durată determinată, cu normă parțială 4 ore

Rezultatul final al selecției dosarelor de concurs la concursul de ocupare a șase posturi de natură contractuală, în afara organigramei, pe durată determinată, cu normă parțială de 4 ore/zi, în cadrul proiectului “Sistem informatic pentru Evidența Clinică a secțiilor A.T.I. (S.I.E.C.- A.T.I.)” cod MySMIS 131065, după soluționarea contestației depuse, este următorul: