Search
Close this search box.

Rezultatul contestației la proba scrisă la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante la Serviciul Comunicare Publică – Compartiment GDPR – 27.08.2021 – ora 10.00 – proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile OUG NR. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru soluționarea contestațiilor comunică următoarele rezultate la contestația depusă la proba scrisă la concursul de recutare organizat în data de 27.08.2021 – proba scrisă:

Rezultatele selecției dosarelor de înscrierela concursul de recrutare organizat în data de 27.08.2021, proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent Serviciul comunicare publică – GDPR

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (10) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 50 alin. ( 2 ) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele selecției dosarelor de înscriere :