Search
Close this search box.

Rezultatele probei scrise pentru concursul de ocupare a 3 funcții publice de execuție din cadrul Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene din data de 01.11.2021 – proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (10) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 60 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele probei scrise: Nr. Crt. […]

Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție în data de 10.12.2021

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante: – 1 post vacant de consilier grad profesional principal, normă întreagă de 8h/zi, 40h/săptămână, durată nedeterminată în cadrul Direcției management financiar și control – Direcția generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale; – 1 post vacant de consilier grad profesional principal, normă […]

Rezultatele obținute la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea funcției de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului programe și proiecte

Vă prezentăm mai jos rezultatele obținute la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea funcției de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului programe și proiecte, din data de 02.11.2021: Nr. Crt. Număr cerere înscriere Funcția publică pentru care candidează/Compartimentul Punctaj obținut Admis/Respins 1. 6111/14.10.2021 Consilier, clasa I, grad profesional […]

Rezultatul selecției dosarelor înscrise la concursul pentru ocuparea a 2 funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Direcției Transformare Digitală organizat în data de 09.11.2021

Nr. Crt. Număr cerere înscriere Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/ Respins Observații     1.     BRU147/29.10.2021 Inginer de sistem gradul II la Serviciul infrastructură din cadrul Direcției Transformare Digitală     ADMIS     De adus cazier original până la prima probă Rezultatele au fost afișate  azi, 02.11.2021 ora 16:30. Contestațiile cu privire la […]