Search
Close this search box.

Rezultate finale ale concursului de recrutare organizat în data de 01.11.2021 – ora 10:00 – proba interviu pentru ocuparea a 3 funcții publice de execuție vacante la Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene

Având în vedere prevederile art. 62 alin. ( 1 ) și alin.(3) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:   […]

Rezultatele finale pentru concursul organizat pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciul programe și proiecte

Vă prezentăm mai jos rezultatele finale pentru concursul organizat pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului programe și proiecte: Nr. Crt Număr cerere înscriere Postul pentru care candidează/Compartimentul Rezultatul selecţiei dosarelor Rezultatul probei scrise  Rezultatul probei interviu Punctajul final al concursului Rezultatul final al concursului […]