Search
Close this search box.

Rezultatele obținute la proba interviu a concursului de promovare în funcția publică de conducere de Șef serviciu Grad II din cadrul Serviciului relații internaționale și afaceri europene

Vă prezentăm mai jos rezultatele probei interviu pentru concursul de promovare în funcția publică de conducere de Șef serviciu Grad II din cadrul Serviciului relații internaționale și afaceri europene, din data de 06.12.2021: Nr. Crt. Număr cerere înscriere Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj interviu Admis/Respins 1. 6749/16.11.2021 Șef serviciu Grad II la Serviciul relații internaționale […]

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 13.12.2021 proba scrisă, pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier achiziții publice la Compartimentul achiziții publice – Serviciul bugete, financiar și contabilitate din cadrul Direcției economice, achiziții publice și administrativ – ADR

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (10) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 50 alin. ( 2 ) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele […]

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea a unei funcții publice de execuție vacante în cadrul Serviciului comunicare publică organizat în data de 15.12.2021

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (10) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 50 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele selecției dosarelor […]

Rezultatele obținute la selecția dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea a 3 posturi de natură contractuală vacante la Biroul piața unică digitală

Având în vedere prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate privind selecţia dosarelor de concurs ale candidatilor înscriși la concursul organizat în vederea ocupării a 3 posturi de natură contractuală vacante la Biroul piața unică digitală: Nr. Crt. Număr cerere înscriere Funcţia contractuală Rezultatul selecției dosarelor Observații / […]