Search
Close this search box.

Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi de natură contractuală vacante corespunzătoare funcțiilor de execuție de inginer de sistem debutant și inginer de sistem gradul II din cadrul Serviciului infrastructură – Direcția transformare digitală

Vă prezentăm mai jos rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi de natură contractuală vacante corespunzătoare funcțiilor de execuție de inginer de sistem debutant și inginer de sistem gradul II din cadrul Serviciului infrastructură – Direcția transformare digitală din data de 28.12.2021: Nr. crt. Număr cerere înscriere Postul pentru care candidează/ […]

Rezultatele obținute la selecția dosarelor la concursul organizat în data de 05.01.2022, proba interviu, pentru ocuparea a trei posturi de natură contractuală vacante, pe durată determinată, în afara organigramei Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cadrul proiectului „HUB de servicii MMPS – SII MMPS”, cod MySMIS 130963

Având în vedere prevederile H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate privind selecţia dosarelor de concurs ale candidatilor înscriși la concursul organizat în vederea ocupării a trei posturi de natură contractuală vacante corespunzătoare funcțiilor de execuție pe durată determinată, în afara organigramei Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cadrul proiectului […]

Anunț privind suspendarea concursului pentru ocuparea unui post de natură contractuală vacant de execuție de expert gradul IA în cadrul Serviciului infrastructură – Direcția transformare digitală

Având în vedere prevederile art.37 alin.(1) din Regulament-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și […]