Search
Close this search box.

Rezultatele finale la concursul de recrutare organizat în data de 27.12.2021 – proba scrisă, pentru Ocuparea a 2 funcții publice de conducere vacante de Director Gr. II și Șef serviciu Gr. II la Direcția economică, achiziții publice și administrativ / Serviciul bugete financiar și contabilitate – ADR

În urma desfăşurării probei scrise în data de 25.11.2021 și a probei interviu în data de 03.01.2022, în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ținând cont de prevederile Legii nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu […]