Search
Close this search box.

Rezultatele  finale la concursul de recrutare organizat în data de 25.07.2022, ora 10.00 – proba scrisă, pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de consilier achiziții publice clasă I, grad profesional superior la Compartimentul achiziții publice – Direcția economică, achiziții publice și administrativ – Autoritatea pentru Digitalizarea României

În urma desfăşurării probei scrise în data de 25.07.2022, în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ținând cont de prevederile Legii nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate […]

Rezultatele  finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul coordonare, analiză și raportare – Direcția transformare digitală din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României – 25.07.2022, ora 13.30 – proba scrisă

  În urma desfăşurării probei scrise în data de 25.07.2022, în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ținând cont de prevederile Legii nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele […]

Rezultatele  probei interviu la concursul de recrutare organizat în data de 25.07.2022, ora 10.00 – proba scrisă, pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier clasă I, grad profesional superior la Biroul resurse umane – Serviciul juridic și resurse umane -Autoritatea pentru Digitalizarea României

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) şi art. 61 alin. (1), (2), (3), (4) si (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile OUG NR. 57 / 2019 privind Codul administrativ, republicata, cu modificarile si […]