Search
Close this search box.

Rezultatele probei scrise a concursului de promovare organizat în data de 21.02.2023 – proba scrisă, pentru ocuparea unor funcții publice de conducere vacante de Director la Direcția Programe, Evaluare, Contractare, Asistență tehnică POCIDIF și PNRR, Director la Direcția Monitorizare și Raportare PNRR și Șef serviciu la Serviciul Programe, Evaluare, Contractare POCIDIF și PNRR la Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale – Autoritatea pentru Digitalizarea României

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) şi art. 51, art. 52 și art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile OUG NR. 57/ 2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările si completările ulterioare, […]

Anunț privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu – Serviciul Management Resurse Umane, în baza art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Data publicării anunţului: 21.03.2023 Post scos la concurs: Şef serviciu, SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE Calendarul de desfășurare a concursului: Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 24.04.2023 ora 10:00, Bd. Libertății nr.14, Sector 5, București Perioada de depunere a dosarelor: Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Autorității pentru Digitalizarea României din București, Bd. Libertății nr. […]

Anunţ de selecţie a auditorilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea procedurii de selecţie a auditorilor pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a centrului de date aparţinând Orange România S.A., având sediul în București, Bd. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, Sector 1, tel. 0744442040.