Search
Close this search box.

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare organizat în data de 24.04.2023 – proba scrisă, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de sef serviciu la Serviciul Management Resurse Umane

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) şi art. 61 alin. (1)- (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de concurs comunică următoarele […]

Anunț privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante la Direcția generală Organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale în baza art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor O.U.G. nr. 78/2022

Data publicării anunţului: 25.04.2023 Posturi scoase la concurs: Şef serviciu, grad II, Serviciul verificare achiziții POCIDIF și PNRR – Direcția management financiar și control din cadrul Direcției generale Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale Calendarul de desfășurare a concursului: Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 08.05.2023 ora 10:00, Bd. Libertății nr.14, Sector 5, București Perioada de depunere a […]

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuție vacante în cadrul OIPSI, în baza art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor O.U.G. nr. 78/2022

Posturi scoase la concurs: I. Condiţii generale de ocupare a unei funcții publice: Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) […]