Search
Close this search box.

Rezultatul contestației probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuție vacante în cadrul Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României, organizat în data de 08.05.2023 – proba scrisă

  Nr. crt.   Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs     Funcţia publică de execuţie vacantă pentru care candidează Punctaj obţinut contestaţie Rezultatul contestației nr. 1065 /10.05.2023  la proba scrisă 1.    954 consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Programare, Evaluare, Contractare POCIDIF și PNRR – Direcția Programare, Evaluare, […]