Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

ADR lansează procedura națională de selecție pentru Rețeaua EDIH

În continuarea eforturilor de sprijinire a dezvoltării centrelor de inovare digitală, Autoritatea pentru Digitalizarea României lansează procedura națională de selecție a centrelor care vor avea posibilitatea să devină membre ale Rețelei europene de centre de inovare digitală – Rețeaua EDIH.

Noul Cadru Financiar Multianual 2021 – 2027, prin programul Europa Digitală, prevede un buget de 8,2 miliarde de euro care susține accelerarea relansării economice și  tranziția către Uniunea Europeană digitalizată la cel mai înalt nivel, competitivă în economia globală și rezilientă din punct de vedere al securității cibernetice. Activitatea DIH-urilor reprezintă o modalitate concretă de facilitare a tranziției digitale, prin implementarea soluțiilor digitale avansate în activitatea companiilor și instituțiilor din sectorul public.

Membrii rețelei EDIH sunt selectați printr-un proces deschis și transparent, inițiat de către statul membru și finalizat la nivelul Comisiei Europene.

Astfel, vă prezentăm etapele ce trebuie urmate în vederea depunerii documentației necesare pentru înscriere:

1. În prima etapă, vă rugăm să completați formularul pentru datele de contact: https://www.adr.gov.ro/inscriere-dih/.

2. În a doua etapă, utilizând datele de contact furnizate, echipa ADR vă va crea un cont dedicat pe platforma next.e-guvernare.ro, pentru care veți primi automat un link de acces. Ulterior,  printr-un e-mail separat, vă vor fi transmise și credențialele necesare  (username și parolă).

Odată conectați la contul dumneavoastră, veți găsi și veți putea descărca Formularul de înscriere în selecția națională pentru rețeaua EDIH. Acest formular trebuie completat cu informațiile solicitate la fiecare rubrică. La unele rubrici este necesară furnizarea de documente suport pe care le veți putea încărca apăsând butonul corespunzător fiecărei rubrici, care vă va redirecționa către folderul aferent documentelor suport rubricii respective din contul dumneavoastră de pe platformă. Vă rugăm să încărcați documentele suport aferente rubricii respective din formular.

Puteți vizualiza aici modelul formularului.

3. După parcurgerea tuturor rubricilor, etapa finală presupune semnarea digitală a formularului completat și încărcarea acestuia în contul dumneavoastră de pe platformă. Procesul de înscriere va fi considerat finalizat în momentul în care formularul completat și semnat este încărcat pe platformă. În decurs de o zi lucrătoare, veți primi un e-mail de confirmare. În cazul în care nu primiți această confirmare, vă rugăm să contactați echipa ADR la adresa: evaluare-dih@adr.gov.ro.

Menționam faptul că aplicația poate fi modificată sau completată cu documente până la data de 14.09.2020, ora 12:00. După acest moment accesul în platformă va fi oprit. Vă rugăm să vă asigurați că alocați timpul necesar completării informațiilor solicitate și că aveți toate documentele încărcate, inclusiv formularul de înscriere semnat electronic.

În vederea pregătirii candidaturii dumneavoastră, vă prezentăm varianta finală a criteriilor de evaluare:

I. Criterii de calificare ca centru de inovare digitalăExistența unui protocol de cooperare[1] a fondatorilor/membrilor centrului de inovare digitală prin care să fie specificată forma de guvernanță precum și entitatea cu rol de orchestrator/administrator.
În cazul în care centrul de inovare digitală este organizat sub forma unei structuri asociative, aceasta va prezenta actul constitutiv din care să reiasă atribuțiile de orchestrator/administrator al structurii asociative, precum si detalii despre guvernanța acesteia.
Acord de Parteneriat[2] sau StatutDA/NU 
Dovada experienței ca centru de inovare digitală, ce va putea fi dovedită prin una (sau mai multe) din următoarele (experiența poate fi atât a centrului cât și a membrilor individuali):
– dovada implicării în consorții de proiecte europene (H2020, etc) specifice centrelor de inovare digitală (DIH);
– dovada participării la programele de asistență tehnică pentru centre de inovare digitală ale Comisiei Europene (Smart Factories in New EU Member States, DIHelp, AI DIH Network);
– dovada implementării a minim 2 proiecte cu finanțare regională sau națională ce au cuprins activități de inovare sau transformare digitală de către membrii centrului de inovare digitală;
– proiecte de inovare digitală derulate cu finanțare proprie și/sau privată relevante pentru sectoarele economice sau sociale;
Contracte de finanțare, Screenshot-uri din baze de date/site-uri publice, scrisori de recomandare, diplome eliberate de terți; alte dovezi relevanteDA/NU 
Existența în cadrul centrului de inovare digitală a unui centru de competență/universitate/institut de cercetare-dezvoltare/entitate de cercetareAcord de parteneriat[3] sau StatutDA/NU 
Beneficiarii centrului de inovare digitală sunt reprezentați în cadrul structurii de guvernanță, direct sau prin structuri reprezentative.
Prin beneficiari ai centrului de inovare digitală se înțelege atât IMM-uri, întreprinderi mari cât și autorități publice centrale sau locale. Structurile reprezentative ale acestora pot fi asociații, clustere, structuri patronale, asociații de dezvoltare intercomunitară etc.
Acord de parteneriat[4] sau StatutDA/NU 
II. Criterii de departajare    
II.1 Experiența anterioarăCentrul de inovare digitală (sau membrii săi) au participat la programele de asistență tehnică pentru centre de inovare digitală ale Comisiei Europene (Smart Factories in New EU Member States, DIHelp, AI DIH Network)Scrisoare de recomandare, diplomă,  screenshot10 pct.30 pct.
Participarea în proiecte regionale/naționale in ultimii 3 ani, relevante din perspectiva activităților de cercetare-dezvoltare și inovare, sau digitalizare/tehnologizare în parteneriat cu alte entități din ecosistemul regionalContract de finanțare, site de prezentare a proiectului, și/sau acord de parteneriat5 pct. (1 pct. pentru câte un proiect)
Participarea în proiecte regionale/naționale in ultimii 3 ani, relevante din perspectiva activităților de dezvoltarea capacitaților și competențelor forței de muncă sau a capacitații digitale a IMM-urilor în parteneriat cu alte entități din ecosistemul regionalContract de finanțare, site de prezentare a proiectului, și/sau acord de parteneriat5 pct. (1 pct. pentru cate un proiect)
Participarea în proiecte internaționale în ultimii 3 ani, relevante din perspectiva activităților de cercetare-dezvoltare și inovare, sau digitalizare/tehnologizare (inclusiv proiecte H2020)Contract de finanțare, site de prezentare a proiectului, și/sau acord de parteneriat5 pct. (1 pct. pentru cate un proiect)
Participarea în proiecte internaționale în ultimii 3 ani, relevante din perspectiva activităților de dezvoltarea capacitaților și competențelor forței de muncă sau a capacitații digitale a IMM-urilor (inclusiv proiecte H2020)Contract de finanțare, site de prezentare a proiectului, și/sau acord de parteneriat5 pct. (1 pct. pentru cate un proiect)
II.2 Metodologia propusăExistă o analiză a nevoilor beneficiarilor centrului de inovare digitală (inclusiv studii de identificare a nevoilor, sesiuni de descoperire antreprenorială, work-shop-uri de identificare a nevoilor, etc).Studii de piața, rapoarte atașate, cereri, etc7 pct.25 pct.
Există un plan de dezvoltare cu viziune de utilitate publică a centrului de inovare digitală pentru a deveni parte din rețeaua europeană de centre de inovare digitală (EDIH), acesta este coerent cu analiza nevoilor locale și descrie măsurile aferente celor 4 funcții (sprijin pentru identificarea investițiilor, instruire și sprijin în dobândirea competențelor digitale, testare înainte de investiție, crearea unui ecosistem pentru inovare și rețea), are un orizont de timp de minim 5 ani de zile și vizează tehnologiile Programului Europa Digitală (AI, HPC, cybersecurity, etc.)Planul de dezvoltare (working plan)12 pct.
Există un buget atașat aferent măsurilor din planul de dezvoltare cât și unei perioade minime de sustenabilitate pentru activitățile centrului de inovare digitalăPlanul de măsuri pentru sustenabilitate6 pct.
II.3 Reprezentativitate pentru regiune si domeniul propusStructura de guvernanță este descrisă în mod detaliat având toate informațiile necesare înțelegerii modului de funcționare a centrului de inovare digitală și explică modul în care vor putea adera viitori parteneri și potențialul rol al acestoraCerere, acord de parteneriat, statut5 pct.20 pct.
Centrul de competență / universitatea / entitatea de cercetare deține experiența recunoscută în domeniul propus / domeniile propuseDescriere partener10 pct.
Alinierea măsurilor din planul de dezvoltare al DIH-ului cu direcțiile din strategia de specializare inteligentă a regiunii în care este localizat și plasarea lor în legătură cu cele 4 funcții ale unui DIH în DEP (sprijin pentru identificarea investițiilor, instruire și sprijin în dobândirea competențelor digitale, testare înainte de investiție, crearea unui ecosistem pentru inovare și rețea)Dovada implicării5 pct.
II.4 Resurse si ecosistemCentrul de inovare digitală funcționează la momentul aplicației, având resurse materiale și financiare alocateDescriere, extras contabilitate5 pct.25 pct.
Există o rețea de parteneri regionali ale căror domenii de activitate acoperă cele 4 funcții ale centrului de inovare digitală (sprijin pentru identificarea investițiilor, instruire și sprijin în dobândirea competențelor digitale, testare înainte de investiție, crearea unui ecosistem pentru inovare și rețea)Acorduri de parteneriat, extrase din registre de membri, adeverință10 pct.
Parteneriatul DIH-ului este unul divers ca zone de expertiză/competențe (pe lângă un centru de cercetare/universitate și firme de tehnologii digitale pot fi acoperite domeniile: bancă/IFN/brokeraj financiar, administrare imobiliară, consultanță juridică, firme de analiză de piață sau/și drepturi de proprietate intelectuală, consultanță de business, autoritate publică locală (primărie sau județ), expertiză contabilă/audit, recrutare și reconversie/reorientare profesională, structuri cooperatiste/patronale/profesionale.Acorduri de parteneriat, extrase din registre de membri, adeverință5 pct.
Echipa propusă de centrul de inovare digitală are experiență care să acopere domeniul managementului precum si cele 4 funcții (sprijin pentru identificarea investițiilor, instruire și sprijin în dobândirea competențelor digitale, testare înainte de investiție, crearea unui ecosistem pentru inovare și rețea)Capitol echipa propusă, CV-uri5 pct.
Total   100 pct.

Punctajul minim necesar pentru calificarea în selecția la nivel european este de 50 de puncte.

Pentru orice alte detalii referitoare la procesul de înscriere, ne puteți contacta la adresa: evaluare-dih@adr.gov.ro.

Răspunsurile la întrebările frecvente le puteți consulta aici.


[1] parteneriat public-privat/asociere în participațiune

[2] parteneriat public-privat/asociere în participațiune

[3] parteneriat public-privat/asociere în participațiune

[4] parteneriat public-privat/asociere în participațiune

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

DTD

Anunţ de selecţie a auditorilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea procedurii  de selecţie a auditorilor pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a centrului de date aparţinând  ZIPPER SERVICES SRL.,

Citeste mai mult »
DTD

Anunţ de selecţie a auditorilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea procedurii  de selecţie a auditorilor pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a centrului de date aparţinând  Ebm-Papst Automovie &

Citeste mai mult »
Sari la conținut