Planul Național de Redresare și Reziliență

Competențe în tehnologii avansate pentru IMM-uri

 

 

Beneficiarul proiectului: Autoritatea pentru Digitalizarea României
Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C7 Transformarea digitală, aferent investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme.

Perioada de implementare:
Data de începere a proiectului: 16.12.2022
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2025

Valoarea totală a proiectului este de 36.000.000 euro, respectiv 177.102.000 lei, fără TVA – finanțare PNRR, din care 34.000.000 euro, respectiv 167.263.000 lei, fără TVA, reprezintă valoarea totală nerambursabilă a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini transformarea digitală a întreprinderilor mici și mijlocii prin creșterea competențelor digitale ale angajaților lor. Astfel, România îți va specializa forța de muncă în domenii tehnologice avansate. Prin această intervenție sunt vizate atât creșterea competitivității forței de muncă, cât și a firmelor.
Proiectul va sprijini transformarea digitală a minim 2000 de întreprinderi mici și mijlocii prin consolidarea competențelor digitale ale angajaților și specializarea forței de muncă în domenii tehnologice avansate. Angajații IMM-urilor își vor putea îmbunătăți nivelul de cunoștințe și competențe prin participarea la programe de formare în nouă domenii tehnice cheie.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Angajații IMM-urilor vor putea beneficia de module de formare/perfecționare pentru îmbunătățirea competențelor, cu aplicabilitate în tehnologiile avansate, respectiv:

 

  1. Internet of Things;

  1. Big Data;

  1. Cloud technologies;

  1. Învățarea automată – Machine Learning;

  1. Inteligența artificială;

  1. Automatizarea proceselor robotice – RPA;

  1. Blockchain;

  1. Cyber-Physical Systems;

  1. Additive manufacturing.

Pentru realizarea obiectivelor proiectului, ADR va organiza o procedură competitivă, transparentă și nediscriminatorie, prin care va selecta parteneri care să furnizeze programele de formare pentru angajații IMM-urilor și să realizeze formarea și evaluarea acestora.

Rezultate aşteptate:

1. Platformă de e-learning implementată și funcțională care să aibă minim următoarele funcționalități: depunere solicitări de sprijin din partea IMM-urilor, e-learning, inclusiv modul de testare.

2. Parteneri cu competențe de formare profesională selectați care sa furnizeze curricula pentru programele de formare in domeniile vizate.

3. Programe de formare în concordanță cu domeniile  menționate în ghidul solicitantului la punctul 1.3, dezvoltate și disponibile în format compatibil cu platforma ADR

3. IMM-uri informate și conștientizate cu privire la disponibilitatea de cursuri de formare în tehnologii avansate, la nivelul ADR.

4. Formare profesională realizată pentru angajații propuși de IMM-urile selectate și evaluați la sfârșitul perioadei de formare.

5. Angajati absolventi ai programelor de formare.

6.  Plăți aferente serviciilor de formare, efectuate către partenerii selectați.

Grup țintă: Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din orice IMM (entitate definită potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare) care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia.

Adresa de contact aferentă proiectului este: secretariat.competente@adr.gov.ro

Metodologia de selecție a partenerilor
Centralizator observații părți interesate
Centralizator clarificări procedură depunere parteneri_i19_10.07.2023