Search
Close this search box.

Gradul de digitalizare a statului român a atins 27% în 2021, în creștere cu 6% față de anul anterior

În cadrul întâlnirii de marți, 11 aprilie, a Comitetului pentru e-guvernare şi reducerea birocraţiei, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a prezentat datele celei de-a doua monitorizări a gradului de digitalizare a sistemelor informatice aferente evenimentelor de viață incluse în Politica Publică de e-guvernare, document strategic aprobat în iunie 2021 de Guvernul României.

Anunț privind concursul de promovare în grad profesional superior celui deținut organizat în data de 15.05.2023 – proba scrisă, pentru funcția publică de execuție de consilier superior la Biroul Coordonare, Analiză și Raportare – Serviciul Dezvoltare Software – Direcția Transformare Digitală

În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) şi al art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea pentru Digitalizarea României […]

Rezultatele obținute la proba scrisă la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție temporar vacante la Biroul Piața Unică Digitală – Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate privind rezultatele obținute la proba scrisă la concursul organizat în vederea ocupării unei funcții contractuale de execuție temporar vacantă la Biroul Piața Unică Digitală […]