Search
Close this search box.

Autoritatea pentru Digitalizarea României lansează procedura de evaluare a eligibilității IMM-urilor în cadrul proiectului „Competențe în tehnologii avansate pentru IMM-uri”

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) anunță lansarea procedurii de evaluare a eligibilității IMM-urilor în cadrul proiectului „Competențe în tehnologii avansate pentru IMM-uri”, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7 „Transformare digitală”, Operațiunea D. „Competențe digitale, capital uman și utilizarea internetului”, Investiția I19. Procedura de evaluare se adresează IMM-urilor care, până la acest moment, au depus deja solicitările de sprijin pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro.

Apelul va fi deschis până pe 30 noiembrie 2024, ora 17:00, oferind tuturor IMM-urilor interesate posibilitatea de a se înscrie și de a intra în procesul de evaluare.

Astfel, în contextul demarării etapei de evaluare a eligibilității, IMM-urile vor depune pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro următoarele documente:

  • Adeverință pentru fiecare persoană care are calitatea de angajat pentru care se solicită formare, din care să rezulte că respectiva persoană este încadrată cu contract individual de muncă la respectivul IMM;
  • Împuternicire persoană care angajează răspunderea IMM, dacă este cazul;
  • Certificate de atestare fiscală pentru sediul principal și, acolo unde este cazul, certificate de atestare fiscală pentru sediile secundare ale IMM, care indică nivelul obligațiilor bugetare datorate și restante, aferente impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat, respectiv bugetul local, în termen de valabilitate la momentul prezentării;
  • Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control, conform certificatului constatator emis de ONRC, în termen de valabilitate la momentul prezentării;

Menționăm faptul că pe parcursul evaluării pot fi solicitate clarificări suplimentare, dacă situația o va impune.

În cazul în care întâmpinați probleme de natură tehnică în procesul de depunere a documentelor pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro , vă rugăm să transmiteți solicitările dumneavoastră la adresa de e-mail: helpdesk.pnrr@mfe.gov.ro

Pentru mai multe informații, adresa de contact aferentă proiectului este: secretariat.competente@adr.gov.ro .