Search
Close this search box.

ERATĂ LA ANUNȚUL PRIVIND lansarea procedurii de evaluare a eligibilității IMM-urilor în cadrul proiectului „Competențe în tehnologii avansate pentru IMM-uri”

în cuprinsul anunțului textul Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control, conform certificatului constatator emis de ONRC, în termen de valabilitate la momentul prezentării;”se va citi „Cazier judiciar al reprezentantului legal“, și se înlocuiește astfel:

Astfel, în contextul demarării etapei de evaluare a eligibilității, IMM-urile vor depune pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro următoarele documente:

Publicat azi, 09.07.2024