Search
Close this search box.

Raportul consultării pieței naționale și internaționale pentru achiziția de servicii de migrare în infrastructura de cloud guvernamental a aplicațiilor și sistemelor informatice ale instituțiilor publice, în cadrul Investiției 2, Componenta 7 Transformare Digitală a Planului Național de Redresare și Reziliență al României.

Autoritatea pentru Digitalizarea României publică Raportul consultării pieței naționale și internaționale pentru achiziția de servicii de migrare în infrastructura de cloud guvernamental a aplicațiilor și sistemelor informatice ale instituțiilor publice, în cadrul Investiției 2, Componenta 7 Transformare Digitală a Planului Național de Redresare și Reziliență al României.

Consultarea pieței constituie o etapă în pregătirea procedurilor de achiziții publice și a avut scopul de a sprijini o bună înțelegere a capabilităților pieței de a oferi servicii de migrare în cloud.

Raportul prezintă pe larg atât etapele consultării pieței desfășurate în perioada ianuarie-martie 2024 precum și constatările și concluziile care au rezultat în urma acestui dialog cu operatorii economici oferind informații valoroase pentru planificarea și configurarea viitoarelor proceduri de atribuire a serviciilor de migrare.

Consultarea pieței a fost lansată odată cu publicarea Anunțului de Consultare a Pieței nr. MC1027337 din 15 ianuarie 2024 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice din România (SEAP) și a fost completată cu notificarea publicată în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin anunțul de informare prealabilă 36007-2024-EN din 19 ianuarie 2024.

Raportul consultării pieței poate fi accesat atât în limba romană cât și în limba engleză mai jos.

Prezentare_Raport Consultare Piata Servicii Migrare ADR_RO

Presentation_Market Consultation_ Report_Migration Services ADR_EN

Raport consultare a pietei servicii migrare ADR_RO

Market Consultation Report Migration Services ADR_EN