Search
Close this search box.

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare organizat în data de 21.02.2023 – proba scrisă,  pentru ocuparea unor funcții publice de conducere vacante de Director la Direcția Programe, Evaluare, Contractare, Asistență tehnică POCIDIF și PNRR, Director la Direcția  Monitorizare și Raportare PNRR și Șef serviciu la Serviciul Programe, Evaluare, Contractare POCIDIF și PNRR la Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale – Autoritatea pentru Digitalizarea României

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) şi art. 61 alin. (1)- (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de concurs comunică următoarele […]

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, organizat în data de 27.02.2023 (proba scrisă) – ora 11:00

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs   Functia publică   Rezultatul probei de selecție a dosarelor Motivul respingerii dosarului   1.    344 consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul programare, evaluare, contractare POCIDIF și PNRR – Direcția programare, evaluare, contractare, asistență tehnică POCIDIF și PNRR Admis –   […]

Investiția 19 – Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme, parte a Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7 – Transformarea digitală, Operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului.

ADR lansează în consultare publică metodologia de selecție a partenerilor din cadrul proiectului „Competențe în tehnologii avansate pentru IMM-uri”

ADR lansează în consultare publică metodologia de selecție a partenerilor din cadrul proiectului „Competențe în tehnologii avansate pentru IMM-uri”, aferent investiției I19 din Planul Național de Redresare și Reziliență – Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme, în valoare de 34 de milioane de euro