Search
Close this search box.

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României, organizat în data de 15.05.2023, proba scrisă

Nr crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs   Funcţia publică Instituţia Rezultatul probei de selecție a dosarelor Motivul respingerii dosarului 1. 868 Consilier, clasa I, grad profesional superior Biroul Coordonare, Analiză și Raportare – Serviciul Dezvoltare Software – Direcția Transformare Digitală ADMIS – Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație […]

Rezultatele  selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat în data de 08.05.2023 – proba scrisă, în vederea ocupării funcției publice de conducere de Şef serviciu la Serviciul verificare achiziții POCIDIF și PNRR – Direcția management financiar și control din cadrul Direcției generale Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (10) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 50 alin. ( 2 ) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele […]

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, organizat în data de 08.05.2023 (proba scrisă) – ora 10:00

  Nr. crt.   Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs     Functia publică     Rezultatul probei de selecție a dosarelor   Motivul respingerii dosarului   1.    952 consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Programare, Evaluare, Contractare POCIDIF și PNRR – Direcția Programare, Evaluare, Contractare, Asistență tehnică POCIDIF […]