Toate sistemele sunt funcționale.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Sistem Informatic pentru Evidența Clinică a secțiilor A.T.I. (S.I.E.C.-A.T.I.)

Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de partener, împreună cu Ministerul Sănătății, în calitate de lider de parteneriat și beneficiar implementează proiectul „Sistem Informatic pentru Evidența Clinică a secțiilor A.T.I. (S.I.E.C.-A.T.I.)” – cod smis 131065.

Proiectul este finanțat din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, în cadrul Programul Operațional Competivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Componenta 1 Secțiunea E-SĂNĂTATE, Operațiunea Îmbunatațirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură.

 

Obiectivul proiectului

  • Creșterea utilizării TIC în comunicarea directă între Ministerul Sănătății (MS) și cele mai importante 18 spitale de adulți și pediatrie din România (spitale de urgență și centre regionale) prin implementarea unui sistem informatic modern de monitorizare, documentare, schimb de date medicale în situații de urgență, consultarea și/sau acordarea celui de-al doilea aviz de la distanță și suport al proceselor aferente activităților de anestezie și terapie intensivă (ATI), sistem informatic ce va funcționa ca suport pentru luarea deciziilor în situațiile de urgență într-o unitate centrală din cadrul Ministerului Sănătății.

Obiectivele specifice propuse sunt:

  • Dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic interoperabil cu sistemele informatice existente în cadrul celor 18 spitale, sisteme necesare îndeplinirii obiectivului general al acestui proiect care va sprijini decidenții (prin reprezentanții imputerniciți) în cadrul unui centru operativ din cadrul Ministerului Sănătății privind distribuirea marilor urgențe medico-chirurgicale (urgențe chirurgicale cardiace, vasculare, neurochirurgicale etc.) și controlul direcționării corecte, pe criterii bine stabilite a acestor pacienți către șălile de operație și secțiile ATI ale marilor spitale de urgență.
  • Sistemele/aplicațiile informatice existente/viitoare ale Ministerului Sănătății se vor putea interconecta cu sistemul implementat prin acest proiect.
  • Creșterea calității îngrijirilor medicale și facilitarea accesului cetățenilor la servicii medicale de calitate prin implementarea unui Sistem Informatic Electronic Clinic pentru Anestezie și Terapie Intenșivă (SIEC) unitar pentru cele mai importante 18 spitale de adulți și pediatrie din România (spitale de urgență și centre regionale). Sistemul va permite monitorizarea continuă, completă, precisă și trasabilă (inclusiv din punct de vedere medico-legal şi al arhivării informațiilor) a parametrilor vitali ai pacienților îngrijiți în secțiile de anestezie-terapie intensivă (ATI), a procedurilor executate și a medicației administrate în aceste secții precum şi a stării bolnavilor îngrijiți în aceste secții, având drept efecte: reducerea semnificativă a numărului de erori, creșterea productivității actului medical și a eficienței personalului medical prin reducerea încărcării cu operații administrative şi birocratice.

 

Rezultatele prevăzute în cadrul proiectului:

  • Sistem informatic modern de monitorizare, documentare, schimb de date medicale în situații de urgență, consultarea și/sau acordarea celui de-al doilea aviz de la distanța și suport al proceselor aferente activitaților de anestezie și terapie intensiva (ATI), sistem informatic ce va functiona ca suport pentru luarea deciziilor în situațiile de urgență intr-o unitate centrală din cadrul Ministerului Sănătații.
  • Interconectarea tuturor sistemelor din secțiile ATI și sălile de operații din cele 18 de spitale într-o rețea națională ATI care va include Ministerul Sănătații și COSU, în vederea analizei și luării deciziilor „în timp real” precum și a prelucrării centralizate a datelor pentru îmbunatățirea calității actului medical destinat bolnavilor critici și scăderea mortalității.
  • Dotarea a 18 spitale cu sisteme informatice identice, specifice secțiilor ATI și săli de operație (924 posturi ATI și SO), interoperabile cu sistemele medicale clinice existente în unitațile medicale respective, pentru a asigura analiza, sincronizarea și integrarea datelor pacientului.
  • Instruirea utilizatorilor – este estimata la min. 980 de persoane la nivel național

Bugetul total al proiectului este de 134.498.076,93 lei cu TVA, din care 113.689.713,84 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Data de începere a proiectului: 05.05.2021

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023

Date de contact proiect

Beneficiar: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, cu sediul în ștr Cristian Popișteanu nr 1-3 șector 1, București, România,

Anca Mariana ALEXANDRESCU – manager proiect

Adresa e-mail anca.alexandrescu@ms.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Livrabil A12- Propunere de politică publică în domeniul e-guvernării

Livrabil A3 – Analiza cadrului operaţional, procedural şi informaţional (infrastructura IT) care susţine serviciile publice electronice, în ansamblu

Livrabil A7 – Raport cu privire la propunerea unor noi cadre instituţionale, organizaţionale, legislative, informaţionale şi de formare a resurselor umane din administraţia publică

Livrabil A10 – Elaborarea unui cadru legislativ unitar pentru implementarea şi gestionarea serviciilor de e-guvernare

Livrabil A14 – Manual de proceduri pentru tratarea unitară a evenimentelor de viaţă

Livrabil A15 – „Raport de implementare a ghidurilor, procedurilor şi standardelor propuse” şi fluxuri

Studiu cu privire la clarificarea rolurilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor la nivelul administraţiei publice din domeniul sistemului informaţional asociat evenimentelor de viaţă

Studiu al situaţiei existente în e-guvernare – din perspectiva evenimentelor de viaţă

Raport de analiză a necesităţilor de dezvoltare din punct de vedere legislativ, operaţional, procedural, informaţional şi al capacităţii umane

Raportul de analiză al actelor normative

[responsivevoice_button]
Sari la conținut