Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021 – 2027 – soluții pentru eficientizarea activității, cod SIPOCA 704, cod MySMIS 2014+ 129878

Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de lider de parteneriat și beneficiar, implementează în parteneriat cu Universitatea Tehnica din Cluj – Napoca, proiectul „Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021 – 2027 – soluții pentru eficientizarea activității”, cod SIPOCA 704. Valoarea proiectului este de 16.263.594,01 lei cu TVA, din care 15.938.322,14 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă “Competența face diferența!”.

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni, începând cu data de 3 decembrie 2020.

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unei analize naționale corelată cu strategiile internaționale în vederea utilizării de tehnologii inovative cu scopul eficientizării activității instituționale în relația cu cetățenii.

Obiectivele specifice sunt:

 1. Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management;
 2. Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor.

Activități ce urmează a fi desfășurate în cadrul proiectului:

 • Informare, comunicare și publicitate
 • Elaborarea cadrului strategic național în domeniul tehnologiilor blockchain pentru administrația publică si fundamentarea unui program de finanțare în cadrul acestuia pentru perioada de finanţare 2021-2027
 • Analiza practicilor si politicilor relevante in domeniul european pentru 4 domenii
 • Fundamentarea conceptului digital innovation hubs, care să faciliteze transformarea digitală, complementar cu mecanismul Digital Innovation Hub al Comisiei Europene
 • Elaborarea cadrului strategic național în domeniul inteligenței artificiale
 • Definirea unui cadru strategic național și instrumente de finanțare pentru participarea României la ințiative și rețele europene – suport pentru politici bazate pe dovezi la nivel central
 • Înființarea unui Digital Policy Lab care va facilita dezvoltarea unui ecosistem de infrastructuri, procese, instrumente și rețele care generează inovare în procesul de formulare a politicilor publice
 • Analiza și actualizarea legislației din: tehnologiile de tip blockchain, inteligența artificială, EOSC, EuroHPC și PRACE, prin simplificare și completare, în concordanță cu standardele europene
 • Derularea procesului de implementare a sesiunilor de instruire

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt:

 • Cadru strategic național pentru perioada 2021 – 2027, elaborat pentru întărirea capacității administrative (a administrației publice centrale) în domeniul tehnologiilor de tip deep tech
 • Cadru legislativ actualizat, asociat tehnologiilor de tip blockchain, inteligenței artificiale, EOSC, EuroHPC și PRACE
 • Realizarea unor sesiuni de instruire cu grupul țintă în vederea implementării activităților proiectului
 • Dezvoltarea politicilor transversale în vederea facilitării transformării digitale
 • Dezvoltarea cadrului strategic național pentru perioada 2021 – 2027 în domeniul inteligenței artificiale
 • Cadrul strategic național și instrumente de finanțare pentru participarea României la European Open Science Cloud (EOSC), European High – Performance Computing (EuroHPC) și Partnership for Advandced Computing in Europe
 • Dezvoltarea unui cadru operațional asociat tehnologiilor de tip blockchain, inteligenței artificiale, EOSC și EuroHPC

Proiectul se adresează în special personalului de conducere și de execuție din cadrul ADR și din cadrul ministerelor care tratează evenimente de viață, conform Strategiei Agenda Digitală 2020, precum și al ministerelor cu atribuții în domeniul transformării digitale și inovării.

Strategia națională în domeniul inteligenței artificiale 2024-2027

Propunere de Cadru strategic național în domeniul inteligenței artificiale 2023-2027

Analiza strategiilor naționale IA

Analiza reglementărilor pentru domeniul IA

Raport consultare generativă IA​

Raportul consultării Delphi IA

Raport mapare inițiative recomandări Blockchain

Raport Ateliere Sinteză

Fundamentare cazuri utilizare studii evaluare ex-ante

Raport fundamentare program finanțare

Raport structura și cadrul operațional clustere hub-uri blockchain

Raport de consultare și analiză al Centrelor de Inovare Digitală

Raport de dezvoltare CID-uri (aplicat pe 4 DIH-uri specifice)

Raport sesiuni consultative cu DIH-uri

Raport program de asistență tehnică

Cadru Strategic Național al CID

Stadiu dezvoltare initiațive Open Science

Cadru strategic național Open Science​

Raport e-agricultură

Raport e-cultură

Raport e-sănătate

Raport e-manufactură

Digital Policy Lab – Metodologii

Metodologie pentru crearea unui radar de inovare cu aplicabilitate în administrația publică utilizand deep tech

Toolkit de metode experimentale deep tech (Policy design)

Toolkit pentru analiza produselor de cercetare bazate pe deep tech

Toolkit pentru crearea de spații experimentale (sandbox)

Sari la conținut