Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

RO: Anunț pentru procesul de consultare a pieței cu privire la serviciile de migrare în cloud care vor fi achiziționate pentru noul Cloud Guvernamental / EN: Notification concerning the market consultation on cloud migration services that will be procured for the new Governmental Cloud

Anunț pentru procesul de consultare a pieței cu privire la serviciile de migrare în cloud care vor fi achiziționate pentru noul Cloud Guvernamental

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) anunță lansarea unui proces de consultare a pieței în legătură cu viitoarele proceduri de atribuire pentru servicii de migrare în cloud în contextul proiectului de interes strategic național al Cloud-ului Guvernamental.

Infrastructura de Cloud Guvernamental este cea mai semnificativă investiție digitală din România, menită să îmbunătățească dezvoltarea și prestarea de servicii publice digitale cetățenilor și companiilor și săîmbunătățească semnificativ interconectarea dintre instituțiile publice din România. Mai multe informații despre Cloud-ul Guvernamental se regăsesc la linkul oficial https://www.adr.gov.ro/cloud/.

În cadrul investițiilor privind Cloud-ul Guvernamental, jaloanele 156 și 157 din Investiția 2 „Investiții pentru dezvoltarea/migrarea în cloud” conform Componentei 7 a Planului Național de Redresare și Reziliență al României definesc obligații specifice pentru autoritățile române în ceea ce privește migrarea diverselor aplicații și sisteme informatice în cloud (a se vedea mai jos):

Migrarea aplicațiilor de servicii digitale guvernamentale către soluții de tip infrastructură ca serviciu – IaaS/platformă ca serviciu – PaaS se va realiza în două valuri: (1) până în trimestrul 2, 2025 – cel puțin 5 aplicații și sisteme informatice, (2) până în trimestrul 2, 2026 – alte aplicații și sisteme informatice până la ținta totală de minimum 30 de aplicații și sisteme informatice migrate.

Aplicațiile și sistemele informatice aparțin unor diferite instituții și autorități publice române. ADR va asigura implementarea procesului de migrare, beneficiind de un buget total de aproximativ 180 MIL EUR prin PNRR dedicat acestei investiții.

ADR intenționează să cerceteze capacitățile pieței de a răspunde necesităților privind implementarea proiectului menționat mai sus, cu scopul de a îmbunătăți planificarea și configurarea viitoarele proceduri de achiziții publice (inclusiv estimarea costurilor asociate) prin intermediul cărora va contracta servicii de migrare în cloud.

ADR preconizează că va lansa mai multe proceduri de achiziții publice în cursul anului 2024 pentru a achiziționa servicii de migrare în cloud și are în vedere posibilitatea de grupare/agregare a mai multor aplicații și sisteme informatice în contracte distincte de achiziții publice.

Procesul de consultare a pieței este alcătuit din 4 faze principale:

  1. ADR va organiza 2 sesiuni de informare a pieței în datele de 25 ianuarie 2024 și 26 ianuarie 2024 în cadrul cărora va prezenta mai multe informații privind procesul de migrare a aplicațiilor și sistemelor informatice în Cloud-ul Guvernamental. Termen limită de înscriere: 23 ianuarie 2024, 12.00 (ora României)
  1. Operatorii economici completează un chestionar și îl transmit către ADR. Termen: 4 februarie 2024
  1. După analiza chestionarelor primite, ADR poate alege să organizeze ședințe de consultare bilaterală (întâlniri individuale) cu operatori economici participanți la procesul de consultare a pieței. Perioadă: 26 februarie – 08 martie 2024
  1. ADR va centraliza constatările în cadrul unui raport de consultare a pieței.

Mai multe detalii privind procesul de consultare a pieței, inclusiv chestionarul la care se așteaptă răspuns din partea participanților la consultare, se regăsesc în documentul anexat.

Autoritatea contractantă a publicat prezentul anunț atât în SEAP, MC1027337, cât și în JOUE.

Notification concerning the market consultation on cloud migration services that will be procured for the new Governmental Cloud

The Authority for Digitalisation of Romania (ADR) announces the launch of a public consultation process regarding future award procurement procedures for cloud migration services in the context of the national project of strategic interest of the Governmental Cloud.

The Governmental Cloud infrastructure is the most significant digital investment in Romania, aimed at improving the development and delivery of digital public services to citizens and businesses and significantlyimprove the interconnectivity between public institutions in Romania. More information about the Government Cloud can be found at the official link https://www.adr.gov.ro/cloud/.

Within the investments in the Government Cloud, the milestones 156 and 157 of Investment 2 “Investment for Cloud Development/migration” according to Component 7 of Romania’s National Recovery and Resilience Plan define specific obligations for the Romanian authorities in terms of migration of various IT applications and systems to the new cloud (see below):

Migration of Government Digital Service Applications to Infrastructure as a Service – IaaS/platform as a Service – PaaS – in two waves: (1) by Quarter 2, 2025 – at least 5 IT applications and systems, (2) by Quarter 2, 2026 – other IT applications and systems up to the total target of 30 such IT applications and systems migrated.

The applications and IT systems belong to various Romanian institutions and public authorities. The ADR will ensure the implementation of the migration process, benefiting from a total budget of around €180 million through the NPRD dedicated to this investment.

ADR aims to investigate market capacities to meet the implementation needs of the above-mentioned project in order to improve the planning and design of future procurement procedures (including the estimation of associated costs) through which it will contract cloud migration services.

ADR expects to launch several procurement procedures in the course of 2024 to procure cloud migration services and envisages the possibility of bundling/aggregating several IT applications and systems in distinct public procurement contracts.

The market consultation process consists of 4 main phases:

  1. ADR will organise 2 market information sessions  on the 25th of January 2024 and on the 26th of January 2024 during which it will present more information on the process of migration of IT applications and systems in the Governmental Cloud. Deadline to apply for meeting: 23rd of January 2024, 12.00 (Romanian time)
  1. Economic operators shall fill a questionnaire and send it to the ADR.  Deadline : 4th of February 2024
  1. After analysing the questionnaires received, the ADR may choose to organize bilateral consultation meetings (individual meetings) with certain economic operators participating in the market consultation process. Period: 26 February – 08 March 2024
  1. ADR will consolidate the findings in a market consultation report.

More details on the market consultation process, including the questionnaire to which participants in the consultation are expected to respond, are in the attached document.

The contracting authority has also published the present notification both in SEAP, MC1027337, as well as in JOUE.

RO_Document-consultare-piata-servicii-migrare_ADRDescarcă

EN_Document-market-consultation-migration-services_ADRDescarcă

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

DTD

Anunţ de selecţie a auditorilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea procedurii  de selecţie a auditorilor pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a centrului de date aparţinând  ZIPPER SERVICES SRL.,

Citeste mai mult »
DTD

Anunţ de selecţie a auditorilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea procedurii  de selecţie a auditorilor pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a centrului de date aparţinând  Ebm-Papst Automovie &

Citeste mai mult »
Sari la conținut